Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Danh sách sinh viên khóa 2015 (M20) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017
(Cập nhật lúc 16:16 | 27/01/2017 )
   
 
 
CÁC TIN KHÁC
Danh sách sinh viên khóa 2014 (M19) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017
Thông báo về việc truy cập tra cứu điểm của sinh viên
Danh sách sinh viên thực tập đợt tháng 3 năm 2014
Lịch thi lần 2 và cải thiện điểm - học kỳ 1 năm học 2013-2014
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014
 
Tổng lượt truy cập: 135134 - Số sinh viên Online: 22
Copyright © 2009 - 2014 Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3831166 * Fax: (058) 3832736 * Email: cm2@sptwnt.edu.vn