Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Thông báo về việc truy cập tra cứu điểm của sinh viên
(Cập nhật lúc 11:30 | 18/10/2016 )
 
Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm lên Trang thông tin đào tạo tín chỉ.
Sinh viên khóa 2014, 2015 quên mật khẩu lên Phòng Đào tạo để xin cấp lại mật khẩu mới (Thầy Thúy)
Sinh viên khóa 2016: Tên truy cập là mã sinh viên, mật khẩu  là 123. 
Sau khi truy cập thành công sinh viên phải thay đổi mật khẩu.
 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Danh sách sinh viên khóa 2015 (M20) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017
Danh sách sinh viên khóa 2014 (M19) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017
Danh sách sinh viên thực tập đợt tháng 3 năm 2014
Lịch thi lần 2 và cải thiện điểm - học kỳ 1 năm học 2013-2014
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014
 
Tổng lượt truy cập: 135119 - Số sinh viên Online: 8
Copyright © 2009 - 2014 Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3831166 * Fax: (058) 3832736 * Email: cm2@sptwnt.edu.vn