Tin tức -Sự kiện

Hội nghị sơ kết công tác đào tạo học kỳ I, năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 12/02/2020 -16:53:05 PM

 Sáng ngày 11/02/2020, trường CĐSP Trung ương - Nha Trang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đào tạo học kỳ I, năm học 2019 - 2020 nhằm đánh giá những mặt mạnh, tồn tại trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo học kỳ I, năm học 2019 - 2020, trên cơ sở đó rút ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý đào tạo của Nhà trường trong học kỳ II, năm học 2019-2020.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Trường, phụ trách các đơn vị và giảng viên các khoa trong Nhà trường. Trên cơ sở Báo cáo sơ kết công tác đào tạo học kỳ I, năm học 2019 - 2020, các cán bộ, giảng viên Nhà trường đã thảo luận về công tác xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình đào tạo; giám sát thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch thời khóa biểu, chương trình đào tạo; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học cũng như các hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, về chương trình đào tạo điều chỉnh 2019,.. trong đó, các hoạt động giám sát chất lượng chương trình đào tạo được Hội nghị đặc biệt quan tâm.  Cũng trong phần trao đổi, thảo luận, nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, quản lý đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020 đã được đề xuất.   Phát biểu kết luận Hội nghị, cô Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận những mặt thành công trong công tác đào tạo của Nhà trường trong học kỳ I đồng thời chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chương trình đào tạo, phối hợp chặt chẽ giữa phòng chức năng, các khoa và giảng viên, tiếp tục nghiên cứu đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu xã hội./.
Một số hình ảnh tại Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Ban điều hành Hội nghị
Giảng viên phát biểu tại Hội nghị
Ảnh: Ánh Dương

Đinh Hiền Minh