Tin tức -Sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2017 – 2018 sơ kết 2 năm thực hiện chương trình đào tạo điều chỉnh 2016

Ngày đăng: 03/08/2018 -23:40:49 PM

Sáng ngày 03/8/2018, trường CĐSP Trung ương - Nha Trang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2017 - 2018, sơ kết 2 năm thực hiện chương trình đào tạo điều chỉnh 2016.
Tham dự Hội nghị tổng kết có cô Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng, cán bộ quản lý các đơn vị và đội ngũ giảng viên Nhà trường.
sptwnt
Toàn cảnh hội nghị
Sau khi nghe 3 báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2017 – 2018, Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ cao đẳng ban hành năm 2016, Báo cáo tổng hợp công tác khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giáo viên và thanh tra thi năm học 2017 – 2018, Hội nghị tập trung thảo luận một số vấn đề về công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, công tác tổ chức thực hiện kế hoạch và công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch. Với gần 20 lượt ý kiến phát biểu, Hội nghị đã làm rõ được những thành công và điểm còn hạn chế trong công tác đào tạo của Nhà trường trong năm học 2017-2018. Đồng thời Hội nghị cũng đề xuất được nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo năm học 2018-2019. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của nhóm/tổ/khoa chuyên môn trong việc kiểm tra giám sát công tác tổ chức thực hiện chất lượng chương trình, kế hoạch đào tạo.
sptwnt
Cô Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tổng kết hội nghị
Phát biểu tổng kết Hội nghị, cô Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Nhà trường đã biểu dương tinh thần, ý thức xây dựng của các thành viên tham dự Hội nghị; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng, khoa chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung thảo luận thống nhất trong Hội nghị thành kế hoạch hoạt động của đơn vị và triển khai thực hiện nghiêm túc trong năm học 2018-2019 đạt chất lượng hiệu quả./.
 

Đinh Hiền Minh