Tin tức -Sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2018 - 2019, 3 năm thực hiện chương trình đào tạo cao đẳng hệ chính quy ban hành năm 2016

Ngày đăng: 04/08/2019 -13:27:31 PM

  Sáng ngày 02/8/2019, Trường Cao đẳng sư phạm - Trung ương Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2018 - 2019, 3 năm thực hiện chương trình đào tạo cao đẳng hệ chính quy ban hành năm 2016.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Trường, phụ trách các đơn vị và giảng viên Nhà Trường.
Thành viên tham dự Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2018 – 2019, trong đó đánh giá những thành công, tồn tại và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức và quản lý đào tạo năm học 2018- 2019; báo cáo tổng kết3 năm thực hiện chương trình đào tạo cao đẳng hệ chính quy ban hànhnăm 2016, trong đó đánh giá những ưu điểm của chương trình cũng như những điểm cần tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu nguồn nhân lực của ngành đào tạo và các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong phiên thảo luận thứ nhất về công tác tổ chức và quản lý đào tạo năm học 2018 – 2019, các ý kiến phát biểu tập trung vào những vấn đề như nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo đảm bảo tính khoa học, mềm dẻo, phù hợp thực tiễn Nhà trường, tạo điều kiện tối ưu cho người học hoàn thành chương trình đào tạo;đổi mới tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học;tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện chương trình đào tạo từ phía các khoa chuyên môn.
Trong phiên thảo luận thứ hai về kết quả3 năm thực hiện chương trình đào tạo cao đẳng hệ chính quy ban hànhnăm 2016, ngoài việc trao đổi ý kiến nhận định về kết quả thực hiện chương trình đào tạo, các cán bộ giảng viên đã dành nhiều thời gian thảo luận về việc khai thác thông tin khảo sát các bên liên quan trong điều chỉnh chương trình đào tạo; cập nhật, điều chỉnh cấu trúc nội dung chương trình đào tạo theo hướng tích hợp; xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học, xây dựng rubric nhằm tăng tính chính xác, khách quan,công bằng trong đánh giá.
Phát biểu tổng kết Hội nghị, cô Nguyễn Thị Hằng – Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao ý thức trách nhiệm, tinh thần xây dựng của các thành viên tham dự Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh mỗi đơn vị, cá nhân trong Nhà trường một mặt, cần tiếp tục nỗ lựcthực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, mặt khác tăng cường phối hơp chặt chẽ với các phòng, ban, khoa chuyên môn trong các hoạt động tổ chức và quản lý đào tạo, đặc biệt tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ người học. Việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo cần tiếp tục bám sát các định hướng chỉ đạo của Nhà trường, đồng thời chú trọng công tác lưu trữ thông tin, minh chứng, chuẩn bị cho hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo trong thời gian tới./.
  
Toàn cảnh Hội nghị
Giảng viên phát biểu tại Hội nghị
Giảng viên phát biểu tại Hội nghị
Cô Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tổng kết Hội nghị
 
Ảnh: Ánh Dương, Hiền Minh

 

Đinh Hiền Minh