Tin tức -Sự kiện

Hội nghị tổng kết kiến tập – thực tập sư phạm ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Tiếng anh, Giáo dục Thể chất năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 11/05/2018 -21:06:41 PM

Nhằm mục đích tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức kiến - thực tập sư phạm cho sinh viên các chuyên ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm âm nhạc, ngày 10/5/2018,  Trường CĐSP Trung ương Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiến tập - thực tập sư phạm khoa Giáo dục Phổ thông năm học 2017-2018.

Tham dự hội nghị có Ban chỉ đạo thực tập sư phạm Trường sư phạm và giảng viên khoa Giáo dục Phổ thông. 
Hội nghị đã nghe cô Đinh Hiền Minh - Trưởng phòng Đào tạo báo cáo, đánh giá những thành công, tồn tại trong công tác tổ chức kiến tập - thực tập sư phạm cho sinh viên, thầy Nguyễn Văn Hảo, phó trưởng khoa Giáo dục phổ thông báo cáo, phân tích những điểm mạnh và hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiến - thực tập sư phạm của sinh viên từng chuyên ngành đào tạo.
Những vấn đề được hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận đó là: Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiền trạm, công tác chuẩn bị về chuyên môn cho sinh viên và đội ngũ giảng viên; công tác phối hợp giữa Trường và khoa, tổ chuyên môn trong quản lý, giám sát hoạt động kiến tập - thực tập của sinh viên tại các cơ sở; Thành viên hội nghị cũng bàn bạc và thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan đến mục tiêu, nội dung các học phần kiến tập - thực tập sư phạm, phương thức phối hợp tổ chức đánh giá kết quả thực tập, đặc biệt là kết quả tổ chức hoạt động ngoại khóa chuyên môn và công tác giáo viên chủ nhiệm nhằm đảm bảo tính chính xác và phân hóa được năng lực của sinh viên.
Phát biểu tại hội nghị, cô Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng,Trưởng ban chỉ đạo thực tập sư phạm của Trường đã chỉ đạo khoa Giáo dục Phổ thông tăng cường các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, cập nhật thông tin về đổi mới giáo dục phổ thông, đồng thời tiếp tục rà soát, nghiên cứu điều chỉnh chương trình đào tạo nói chung, chương trình các học phần kiến tập - thực tập sư phạm nói riêng sao cho đảm bảo tính logic, phù hợp giữa mục tiêu, chuẩn đầu ra với nội dung chương trình, phương thức kiểm tra, đánh giá cũng như đảm bảo tính gắn kết chặt chẽ với yêu cầu hoạt động nghề nghiệp của sinh viên./.
Một số hình ảnh về Hội nghị
sptwnt
Cô Đinh Hiền Minh - Trưởng phòng Đào tạo đọc Báo cáo tổng kết công tác tổ chức kiến tập - thực tập sư phạm
sptwnt
Cô Nguyễn Tuyết Lan - Phó Hiệu trưởng, Phó Ban chỉ đạo TTSP điều hành Hội nghị
sptwnt
Thầy Nguyễn Văn Hảo - Phó trưởng khoa Giáo dục Phổ thông phát biểu tại Hội nghị
sptwnt
Cô Nguyễn Hoàng Mai Thy - GV ngành Sư phạm Tiếng Anh phát biểu tại Hội nghị
sptwnt
Cô Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo TTSP phát biểu tại Hội nghị
 
 
 

Đinh Hiền Minh