Tin tức -Sự kiện

Tổ chức dạy Phần thực hành học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên khóa 2019, 2020

Ngày đăng: 29/04/2022 -21:26:50 PM

Ngày 18/4/2022 đến ngày 13/5/2022, trường Cao đẳng sư phạm Trung ương - Nha Trang phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức dạy Phần thực hành - học phần GDQP-AN cho sinh viên khóa 2019 và 2020. 
Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên năm học 2021-2022 Trung tâm không tổ chức cho sinh viên học tập trung tại Trung tâm GDQP-AN Dục Mỹ để trải nghiệm, học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội như những khóa học trước. Các nội dung lý thuyết của học phần GDQP-AN được bố trí học tập vào tháng 9/2021 theo hình thức trực tuyến, các nội dung thực hành được bố trí học từ 18/4/2022 đến ngày 13/5/2022 tại Trường.
Học phần  GDQP-AN trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng và An ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân...; điều lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam…, thực hiện được một số kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, kỹ thuật sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn; đồng thời giáo dục sinh viên ý thức, trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; rèn tính kỷ luật, tính tổ chức, tinh thần đoàn kết, tác phong nghiêm túc, tu dưỡng phẩm chất, bồi dưỡng niềm tự hào, tự tôn dân tộc. 
GDQP-AN là nhiệm vụ cần thiết đối với thế hệ trẻ, có vai trò khơi dậy và nêu cao tinh thần yêu nước cho các em. Mong rằng, với sự quan tâm của Lãnh đạo Nhà trường cùng với sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trung tâm, sự nỗ lực của sinh viên, kết thúc khóa học sinh viên khóa 2019, 2020 sẽ có được những kiến thức cơ bản về Quốc phòng và An ninh, một số kỹ năng quân sự cần thiết, có ý thức tu dưỡng, hoàn thiện bản thân để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. 
Một số hình ảnh của khóa học
sptwnt.edu.vn
sptwnt.edu.vn
sptwnt.edu.vn
sptwnt.edu.vn
sptwnt.edu.vn

Đặng Quang Lộc