Tin tức -Sự kiện

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2022 - 2023 và Sơ kết 01 năm thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy ban hành năm 2022

Ngày đăng: 03/08/2023 -09:35:36 AM

Chiều ngày 01/8/2023, trường CĐSP Trung ương - Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2022 - 2023 và Sơ kết 01 năm thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy ban hành năm 2022 nhằm đánh giá những mặt mạnh, điểm tồn tại trong công tác tổ chức quản lý đào tạo, thực hiện chương trình đào tạo, đồng thời đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý đào tạo của Nhà trường trong năm học 2023-2024.

Tham dự Hội nghị có các thầy cô trong Ban Giám hiệu, trưởng phó các đơn vị và toàn bộ giảng viên của Nhà trường.
Tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã được nghe cán bộ Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2022 - 2023, khoa chuyên môn báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ban hành năm 2022. 
Sau phần báo cáo, Hội nghị tập trung thảo luận một số vấn đề về công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, công tác tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, các biện pháp quản lý, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Với 12 lượt ý kiến phát biểu, Hội nghị đã làm rõ được những thành công và điểm còn tồn tại trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo của Nhà trường trong năm học 2022-2023,  đồng thời đề xuất được một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo năm học 2023-2024. 
Phát biểu tổng kết Hội nghị, thầy Nguyễn Trung Triều - Hiệu trưởng Nhà trường  đã nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng kế hoạch trong công tác đào tạo, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra - giám sát việc thực hiện tiến độ chương trình đào tạo, tăng cường các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực của người học nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo năm học 2023 - 2024, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu xã hội./.
Một số hình ảnh của Hội nghị
sptwnt
Toàn cảnh hội nghị
sptwnt
Thầy Đặng Quang Lộc trình bày báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2022 - 2023
sptwnt
Giảng viên phát biểu  ý kiến

Đặng Quang Lộc