Văn bản

Ban hành Quy định về công tác tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, thông báo kết quả học tập; quản lý, lưu trữ kết quả, lưu trữ bài thi tại Trường CĐSP Trung ương– Nha Trang

Ngày đăng: 18/01/2018

- Số văn bản: 72/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đào tạo


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại