Văn bản

Quyết định ban hành “Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang”

Ngày đăng: 02/10/2020

- Số văn bản: 356 /QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đào tạo


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại