Văn bản

Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Ngày đăng: 11/09/2017

- Số văn bản: 17/VBHN-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đào tạo


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại