Văn bản

Quyết định Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam

Ngày đăng: 19/01/2018

- Số văn bản: 1982/QĐ-TTg

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đào tạo


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại