Văn bản

Quyết định sửa đổi cách tính điểm học phần trong Quy định đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường CĐSPTW - Nha Trang

Ngày đăng: 18/01/2018

- Số văn bản: 77/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đào tạo


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại