Văn bản

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

Ngày đăng: 21/02/2020

- Số văn bản: 24/2019/TT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đào tạo


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại