Văn bản

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

Ngày đăng: 24/11/2017

- Số văn bản: 46 /2011/TT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đào tạo


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại