Văn bản

Thông tư liên tịch quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngày đăng: 02/04/2018

- Số văn bản: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đào tạo


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại