Văn bản

Thông tư Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Ngày đăng: 24/11/2017

- Số văn bản: 55 /2012/TT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đào tạo


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại