Văn bản

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Ngày đăng: 07/12/2021

- Số văn bản: 34/2021/TT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đào tạo


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại