Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Danh sách sinh viên khóa 2015 (M20) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017
Danh sách sinh viên khóa 2015 (M20) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017
Danh sách sinh viên khóa 2014 (M19) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017
Danh sách sinh viên khóa 2014 (M19) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017 (chính thức)
Thông báo về việc truy cập tra cứu điểm của sinh viên
Phòng Đào tạo thông báo về việc truy cập tra cứu điểm của sinh viên
Danh sách sinh viên thực tập đợt tháng 3 năm 2014
Danh sách sinh viên thực tập đợt tháng 3 năm 2014
Lịch thi lần 2 và cải thiện điểm - học kỳ 1 năm học 2013-2014
Lịch thi lần 2 và cải thiện điểm - học kỳ 1 năm học 2013-2014
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014
Tổng lượt truy cập: 135126 - Số sinh viên Online: 15
Copyright © 2009 - 2014 Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3831166 * Fax: (058) 3832736 * Email: cm2@sptwnt.edu.vn