Tin tức -Sự kiện

Tổ chức xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2024

Ngày đăng: 27/06/2024 -20:15:29 PM

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2024, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang tổ chức xét 03 sáng kiến cấp cơ sở năm 2024 gồm: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực hành bài tập aerobic kết hợp với âm nhạc trong chương trình Giáo dục thể chất 3 – Aerobic 3 ngành Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang.” do ThS. Phan Đức Tuấn làm tác giả; sáng kiến “Chương trình cho trẻ 3-4 tuổi lớp chất lượng cao trường Mầm non Thực hành, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang làm quen với tiếng Anh” do TS. Võ Thị Khánh Linh, ThS. Đoàn Thị Thu Hiền làm đồng tác giả; sáng kiến “Xây dựng phần mềm đăng ký học phần” do ThS. Đặng Quang Lộc làm tác giả.
Tại buổi xét các sáng kiến cấp cơ sở năm 2024, các tác giả đã trình bày tóm tắt sáng kiến, làm rõ tính mục đích, tính thực tiễn, tính sáng tạo, tính khoa học và khả năng vận dụng, mở rộng sáng kiến  trong công tác nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác của bản thân, đồng thời làm rõ hiệu quả khi áp dụng sáng kiến, có dẫn chứng các kết quả, các số liệu để so sánh hiệu quả của cách làm mới so với cách làm cũ, góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt trong công tác.
Các thành viên Hội đồng xét sáng kiến ghi nhận những nỗ lực trong việc vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo được tích lũy trong thực tiễn công tác của các tác giả để tìm ra những giải pháp mới có hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tại đơn vị, mang lại lợi ích cho Nhà trường. Hội đồng cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến cho các tác giả nhằm hoàn thiện sáng kiến.
Trên cơ sở đánh giá tính mới, hiệu quả mang lại của các sáng kiến, các thành viên của Hội đồng đã nhất trí công nhận sáng kiến./.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi xét, công nhận sáng kiến
sptwnt
ThS. Phan Đức Tuấn báo cáo sáng kiến trước Hội đồng
sptwnt
TS. Võ Thị Khánh Linh  báo cáo sáng kiến trước Hội đồng
sptwnt
ThS. Đặng Quang Lộc báo cáo sáng kiến trước Hội đồng
Ảnh: Bùi Thị Hoài Phương

Phan Năm Thúy